miércoles, 13 de octubre de 2021

TALLER DE TREBALL PSICOCORPORAL: SUPORT EN MOMENTS DE CRISILa vida és canvi, per aquest motiu constantment ens trobem en processos de crisi (separacions o divorcis, naixement de fills o criança d’aquests, canvis de residència o de feina, mort d’ alguna persona propera, malalties, inestabilitat econòmica,...) que poden suposar una oportunitat o una amenaça en funció de com els afrontem.

Aleshores, és en aquests moments en els quals és imprescindible trobar la capacitat d’autosostenir-se i de connectar amb les pròpies fortaleses.

Realment, no es tracta de trobar una solució a un problema concret sinó que cal poder transitar les emocions i malestars (tristesa davant la pèrdua, por davant l’amenaça, inseguretat o incertesa davant el canvi, ràbia davant la injustícia,...)  que poden sorgir en aquests moments, amb la serenitat i distància suficients com per acceptar el que vingui i mantenir la integritat física i emocional.

Encara que no podem controlar el que ens passa, sí podem treballar l’actitud amb la qual afrontem la situació. Per tant, és fonamental, treballar i despertar la capacitat de connectar amb els propis recursos interns i confiar en un mateix. 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias! Tu opinión es muy valiosa :)